Select Page

Mobilnost v Grčijo

Za nami je zadnja mobilnost našega projekta. Tokrat smo raziskovali Grčijo. Naši gostitelji iz osnovne šole 4o Dimotiko Schoolio iz kraja Edessa so poskrbeli, da smo se ves čas mobilnosti počutili prijetno in zelo dobrodošle. Na mobilnost smo povabili dekleta iz 7. a,...

Tradicionalni ples – rašpla

Ena izmed nalog Erasmus+ projekta »Naše kulture – naši zakladi« je bila, da učence iz drugih držav naučimo zaplesati ljudski ples. Naši mladi folkloristi so pri urah RAP Folklora raziskovali slovenske ljudske plese. Zelo radi plešejo plese požugana, krajcpolka in...

Skuhaj mojo hrano

Med obiskom tujih učiteljev, ki so našo šolo obiskali v okviru projekta Erasmus+ v oktobru 2021, je padla ideja, da bi k že obstoječim dodali novo nalogo za učence z naslovom Skuhaj mojo hrano. Vsaka šola je bila zadolžena za svoj del kosila – mi za solato in sladico....

Art Step

Tokratni izziv nas je poslal na likovno področje. Nalogo smo pričeli izvajati že v mesecu septembru, ko smo skupino učencev, ki obiskujejo izbirni predmet likovno snovanje, odpeljali na razstavo likovnih del in stvaritev sodobnega ustvarjalca. Učenci so imeli...

Raziskovanje arhitekture našega kraja – Rače

Kmalu po novem letu smo se z mlajšimi učenci skupine eTwinning odpravili na ogled arhitekture našega kraja. Najprej smo se pogovorili, katere so stavbe, ki bi jih učencem iz partnerskih šol želeli predstaviti kot pomembne v našem kraju. Najprej je bil na vrsti grad....
Dostopnost