Select Page

V šolskem letu 2018/2019 bo šola nadaljevala evropski projekt Zdrava šola. Rdeča nit projekta se iz prejšnjega šolskega  leta nadaljuje tudi v prihodnjem šolskem letu: Prehrana in gibanje. Zdrava šola skuša vplivati in spodbujati zdrav način življenja pri vseh, ki hodijo v šolo. To lahko dosežemo tako, da razvijamo različne možnosti za zdravo življenje. Vsem omogočamo in jih spodbujamo, da vplivajo na svoje (telesno, duševno, socialno in okoljsko) zdravje. Pri tem nam je v oporo 12 ciljev evropske mreže zdravih šol. Vodstvo in delavci zavoda smo se ob vstopu v mrežo zavezali, da si jih bomo prizadevali izpolnjevati.

Inštitut za varovanje zdravja skupaj s šolami vsako leto izbere vsebinsko »rdečo nit«, ki jo poglobljeno obravnavamo eno šolsko leto. To šolsko leto je rdeča nit DUŠEVNO ZDRAVJE- gibanje in prehrana.

Zdrava šola mora slediti 12 ciljem:

 1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k zdravemu življenju v šoli.
 2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bodo oblikovali raznovrstne pobude.
 5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprav skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje.
 8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana v učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki učiteljem lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
 12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da jih bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

Na šoli se bomo v okviru projekta Zdrava šola povezovali tudi z drugimi sorodnimi projekti in dejavnostmi, z zunanjim okoljem in zunanjimi institucijami ter prispevali k uresničevanju vzgojnega načrta in pravil šolskega reda.

Koordinatorica projekta: Barbara Rozman.

Dostopnost