Select Page

Inovativna pedagogika 5.0

Inovativna pedagogika 5.0 Družbene spremembe in življenje v povezanem, hitro spreminjajočem se svetu (Družba 5.0), postavljajo posameznika in družbo pred mnoge izzive, ki jih ne moremo rešiti le z uporabo ustaljenih vzorcev. Svetovni gospodarski forum, druge...

Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti

Pod okriljem Javne agencije SPIRIT bomo letos na naši šoli izvajali aktivnosti za krepitev podjetnosti med osnovnošolskimi otroki. Cilji javnega poziva so: zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti in veščin, ki so pomembne za podjetnost: ustvarjalnost,...
Dostopnost