Select Page

Šolska svetovalna služba izvaja splošne vsebine dela iz programskih smernic šolskega svetovalnega dela in nudi različne oblike pomoči učencem, staršem in učiteljem na pedagoškem, specialno pedagoškem  in socialno pedagoškem področju.

V šolski svetovalni službi lahko starši poiščete informacije, nasvete in pomoč v primerih karierne orientacije, regresiranju prehrane, razvojnih, čustvenih, vedenjskih, motivacijskih, učnih posebnosti in vsega ostalega kar vas zanima v zvezi s šolanjem vašega otroka.

Pri šolskih svetovalnih delavkah se lahko oglasite vsak dan med 8.00 in 14.00. 

Če gre za pomembnejšo zadevo, je najbolje, da se za razgovor prej dogovorite po telefonu 02/609-71-12 ali 02/609-71-19. 

V šolskem letu 2022/2023 bomo z vami:

 

Severina Pfeifer, uni dipl. ped.

Tina Ištvan,  prof. ped. in soc.

Tamara Gomaz, prof. ped. in soc.

Saša Kovačec, prof. spec. reh. ped.

Katja Stopar, prof. ped. in ang

Šolska pedagoginja

Učiteljica za dodatno strokovno pomoč (DSP)

Učiteljica za dodatno strokovno pomoč (DSP)

Mobilna učiteljica za DSP

Pedagoginja in učiteljica DSP

 

Dostopnost