Select Page

GLEDALIŠKA SKUPINA OŠ RAČE, SLOVENIJA

Smo mala gledališka skupina v mali šoli (OŠ Rače) blizu malega mesta (Maribor) v mali državici Sloveniji, ki leži na jugu Srednje Evrope.

Čeprav smo majhni, imamo veliko srce.:)

Osnovna šola Rače Rumena pikica je naša lepa Slovenija http://www.slovenia.info/

Na Osnovni šoli Rače je 312 otrok, ki se ukvarjajo z različnimi dejavnostmi. Naša šola ima več nazivov: Kulturna šola, Eko šola in Zdrava šola.

Gledališka skupino obiskujejo otroci v starosti med 8 in 13 let. Gledališko dejavnost obiskujejo v okviru interesne dejavnosti enkrat tedensko. Otroci z veseljem obiskujejo vaje, saj na njih ustvarjamo in iščemo nove načine za prikaz različnih vsebin. Kot mentorici so mi namreč največji izziv avtorska dela, saj lahko v njih najlažje izrazim del sebe in del svojih skritih sanj iz otroštva.
Smo navihani, veseli in uspešni, saj smo z našo predstavo dosegli zlato priznanje na državne srečanju gledaliških skupin v naši državi. Nastopali smo že po bližnjih šolah in krajih. Na mednarodni festival se prijavljamo prvič in to nam predstavlja velik izziv.

Gledališka predstava: OTROŠKE OČI VIDIJO VSE …

Pred nastankom predstave smo se ukvarjali z naslednjimi vprašanji:
1. Kako otroci doživljajo odnose v svetu okoli nas?
2. Kako otroci doživljajo odnose znotraj naših družin?
3. Kako otroci doživljajo odnose znotraj sebe?

Predstava govori o tem, da živimo v času, ko srečujemo v šolah, na cesti ali pa pravzaprav pri nas doma vse več nemirnih, razdražljivih, notranje nezadovoljnih in utrujenih ljudi. V takšnih situacijah se pogosto tudi odrasli vedejo nekontrolirano. (Problemi v službi, pomanjkanje časa za pogovor z znancem, preveč dela … ) Otroci vse to spremljajo, opazujejo in se učijo.

Ne pozabimo: OTROŠKE OČI VIDIJO VSE. In …, kar se Janezek nauči, to Janez zna.

To je predstava, ki odstopa od klasičnih gledaliških predstav v tem, da vsebino igre izražajo z gibanjem in s petjem melodije. Z različno višino glasov, različnim tempom petja ter čustveno obarvanostjo glasu pritegnejo gledalčevo pozornost in ga zasvojijo z melodijo.

Petra Pipenbaher

Dostopnost