Select Page

Delovno pravo:

Energetska izkaznica:

Energetska izkaznica OŠ Rače

GDPR:

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:
Center za pravno pomoč d.o.o.,
Katja Tretjak, univ. dipl. prav., pravna svetovalka
Mariborska cesta 69
3000 Celje
Tel. št. 059 340 912
E-naslov: katja@czpp.si

Katalog informacij javnega značaja:

Letni delovni načrt:

Nacionalno preverjanje znanja:

Odlok o ustanovitvi:

Prehrana:

Prijavitelji:

Program razvoja šole:

Promet/prevozi:

Računovodsko področje:

Razširjen program – RAP:

Revizija:

Samoevalvacija:

Soglasja:

Statusi:

Šola v naravi:

Uporaba šolskih prostorov:

Vzgojno področje:

Videonadzor:

Dostopnost