Select Page

1. razred:
1. Živim zdravo (4. 10. 2021)

2. Kmet za en dan (5. 10. 2021)

3. Tradicionalni slovenski zajtrk (19. 11. 2021)

2. razred:
1. Živim zdravo (4. 10. 2021)

2. Tradicionalni slovenski zajtrk (19. 11. 2021)

3. Zaključna ekskurzija Ljubljana (junij 2022)

3. razred:
1. Živim zdravo (4. 10. 2021)

2. Tradicionalni slovenski zajtrk (19. 11. 2021)

3. Zaključna ekskurzija Velenje (junij 2022)

4. razred:
1. Tradicionalni slovenski zajtrk ( 19. 11. 2021)

2. Ekologija (junij 2022)

3. Gozd (junij 2022)

5. razred:
1. Tradicionalni slovenski zajtrk (19. 11. 2021)

2. Pomagam? Seveda. (junij 2022)

3. Potep po Prekmurju (21. 6. 2022)

6. razred:
1. Mednarodno leto rib in ribogojstva 2021

2. Tradicionalni slovenski zajtrk (19. 11. 2021)

3. Upodabljanje površja in terensko delo (maj 2022 Tramšek)

4. Zaključna ekskurzija (21. 6. 2022)

7. razred:
1. Mednarodno leto rib in ribogojstva 2021

2. Tradicionalni slovenski zajtrk (19. 11. 2021)

3. Mikroskopiranje (april 2022)

4. Zaključna ekskurzija (21. 6. 2022)

8. razred:
1. Merjenje (oktober 2021 Šabeder)

2. Mednarodno leto rib in ribogojstva 2021

3. Tradicionalni slovenski zajtrk (19. 11. 2021)

4. Zaključna ekskurzija (21. 6. 2022)

9. razred:
1. Mednarodno leto rib in ribogojstva 2021

2. Tradicionalni slovenski zajtrk (19. 11. 2021)

3. Elektrika (april 2022)

4. Zaključna ekskurzija (september 2021)

Dostopnost