Select Page

Ponudniki

KOPIJA NOVA: MLADINSKA KNJIGA: go2school:   Kopija-nova   MK 1r 2r 3r 4r 5r 6r 7r 8r 9r

Postavitev knjižničnega gradiva

Knjižnična je urejena pregledno, razdeljena je na strokovno literaturo ter leposlovje za mladino, pionirje in cicibane. Svoj kotiček ima tudi tujejezično leposlovno gradivo. Poseben prostor je namenjen revijam, slovarjem in leksikonom. IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA...

Knjižnična informacijska znanja

Cilji in vsebine knjižničnih informacijskih znanj izhajajo iz temeljnih ciljev vzgojno-izobraževalnega dela.   Informacijska pismenost je sposobnost pridobiti, ovrednotiti in uporabiti informacije iz različnih virov. Delo poteka usklajeno z letnim načrtom...

Individualno delo z uporabniki knjižnice

Individualno delo z uporabniki knjižnice je pedagoško delo in poteka vsak dan od 7.30 do 14.30. Obsega:  individualno svetovanje učencem in učiteljem za učinkovito izrabo knjižničnega gradiva;  pomoč učencem in učiteljem ob iskanju literature za individualno...

Večer branja

RAZBURLJIVO POTOVANJE V ČAROBNI SVET KNJIG IN DRUŽENJA V času, ko se vse več govori o pomenu branja in razvoju domišljije pri mladih, smo na Osnovni šoli Rače 19. aprila pripravili nepozaben Večer branja. V goste smo povabili učence ter učitelje Osnovne šole Fram, da...
Dostopnost