Select Page

Narejeno z veseljem, skrbno zapakirano in postreženo z nasmehom. Preplet domačih okusov, zdravih sestavin, inovativnih izdelkov in človeških zgodb, tvorimo Mozaik dobrot iz Frama.

V naravi, odmaknjeni od hrupnih cest, nastaja pester izbor domačih prehrambnih izdelkov. S svojim delovanjem prispevamo košček v mozaik lokalne samooskrbe in z zaposlovanjem težje zaposljivih (invalidov) ter postopkom zaposlitvene rehabilitacije (usposabljanje na konkretnem delovnem mestu) nudimo oporo posameznikom, ki jih veseli delo v pekovskem in slaščičarskem procesu, predelava sadja in zelenjave ter delo v naravi.

V Mozaiku dobrot dnevno pripravljamo bogat in širok asortima pekovskih in slaščičarskih izdelkov.  Naše izdelke vsakodnevno dostavljamo v šole in vrtce na območju Maribora, Slovenske Bistrice, Rač in Frama. Prav tako prodaja naših izdelkov poteka direktno – končnim kupcem, ter posredno  – preko trgovin.

Dnevne količine naročil, pogosto presegajo naše zmogljivosti. Posledično določenih naročil ne moremo sprejeti.

Ob razmisleku in analizi kaj narediti, smo prišli do zaključka, da želimo omogočiti dostop do naših proizvodov vsem, kateri v njih prepoznajo kvaliteto.  Želeli bi realizirati vsa naročila iz javnih zavodov, in zadostiti povpraševanju končnih kupcev.

Zato smo naredili pregled najbolj prodajanih izdelkov, in načrt kako omogočiti lažjo in hitrejšo pripravo le – teh.

GLAVNE DEJAVNOSTI:

Eden izmed ciljev operacije je  usmerjen v nakup opreme in pripomočkov, ter hkrati razvoj novih produktov. Kreirali bomo sladice, ki v osnovni recepturi izvirajo iz zakladnice naše kulinarične dediščine.  Recepture le – teh bomo izdali v zloženki z naslovom: SLADICE IZ SLOVENSKIH AVTOHTONIH SORT JABOLK. Strošek zloženk bo nosil partner operacije Osnovna šola Rače.

Da pa nova znanja in izdana zloženka ne bosta uporabljena samo znotraj Zavoda, bomo organizirali delavnice za različne ciljne skupine.

Prebivalcem območja LAS želimo ponuditi nova doživetja. Izvedli bomo več tipov  interaktivnih delavnic. Osrednji namen delavnic je, da udeleženci začutijo, zavonjajo in okusijo kulinarične dobrote točno takšne kot so bile nekoč, in jih v našem Zavodu pripravljamo še danes. Z delavnicami želimo spodbuditi edukacijsko vrednost za različne ciljne skupine.

V sodelovanju z TD Viničar bomo organizirali delavnico za člane turističnega društva, za prebivalce območja Las ter za zaposlene v Zavodu. Skozi predavanje bomo predstavili projektne aktivnosti ter pripravili degustacijo sladic katere bodo nastale v okviru operacije. Ob zaključku predavanja bo vsak udeleženec prejel zloženko, kjer bodo podrobneje opisane projektne aktivnosti ter predstavljene nove inovativne recepture nastale v okviru operacije.

CILJI:

Verjamemo, da  bo operacija: DOBROTE S SRCEM prinesla trajne rezultate. Z uvedbo novih pripomočkov in strojev bodo namreč ustvarjeni trajni pogoji za razširitev proizvodnega programa in ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta.  Operacija je hkrati trajna, saj prinaša koristi tako za naše, kot prihodnje generacije. S svojimi pozitivnimi učinki bo pripomogla k izboljšanju kvalitete življenja in ohranjanju kulinarične dediščine.

Naš osrednji cilj projekta je nakup novih pripomočkov, uvedba novih inovativnih  produktov in posledično ustvarjane pogojev za nova delovna mesta ter za širitev mreže sodelovanj z javnimi zavodi ter končnimi kupci.

Operacija bo potekala v eni fazi, in bo namenjena zaposlenim ter na novo zaposlenim v zavodu, ter celotnemu prebivalstvu območja LAS (otrokom, starejšim, mladim družinam, socialno ogroženim družinam, invalidom….).

Pričakovani rezultati:
– nabava novih pripomočkov in opreme, ter usposobitev že zaposlenih invalidov za delo z novimi pripomočki ter razvijanje novih produktov,

– preko uvedbe novih produktov obuditi slovensko kulinarično dediščino,

– pridobitev novih znanj in izkušenj že zaposlenih invalidov, ter zainteresiranih prebivalcev

– odpiranje novih delovnih mest za  ranljive  skupine (invalide)

Z razvojem novih metod dela ter z uvedbo novih produktov bodo ustvarjeni pogoji za nova delovna mesta. Prizadevali si bomo za razvoj  min. enega delovnega mesta za osebo iz območja Las,

– promocija Zavoda

Za prebivalce območja LAS se bo  ponudila priložnost, da še podrobneje spoznajo naše produkte, in se seznanijo z našimi novimi produkti,

– delavnice za organizatorje prehrane, za mlade družine, ter prebivalce območja Las

Preko delavnic želimo vplivati na celotno območje Las. Delavnice bodo namreč namenjene vsem na območju LAS ki jih bo omenjena tematika zanimala

 PRIJAVITELJ:

  • Mozaik dobrot, Fram, Tajna 26, 2313 Fram

PARTNERJI:

  • Osnovna šola Rače, Grajski trg 1, Rače
  • Turistično društvo Viničar, Bukovec 1, Zg. Polskava
  • Boris Jurič, Fram

POVEZAVE:

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020

http://www.program-podezelja.si

Related Images:

Dostopnost