Select Page

Projekt je namenjen digitalnemu opismenjevanju učencev v osnovni šoli in poteka pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS ter Evropskega socialnega sklada. Koordinator v projektu na državnem nivoju je Zavod Antona Martina Slomška. Naša šola neposredno sodeluje z OŠ bratov Polnačičev (koordinatorska šola), OŠ Fram in OŠ Limbuš. V letošnjem šolskem letu ima naša šola vlogo opazovalke. Ob tem se bodo učitelji nekaterih učnih predmetov usposabljali za rabo različnih digitalnih medijev v podporo učenju pri pouku.

Koordinatorica: Anita Strmšek
Člani: Ksenija Pečnik, Sara Kupnik, Tatjana Tramšek, Boštjan Škreblin in Boštjan Šterbal.

Related Images:

Dostopnost