Select Page

Obvestilo o videonadzoru

Obveščamo vas, da se na zunanjem območju OŠ Rače izvaja videonadzor. Videonadzor izvaja zavod OŠ Rače, ki ga zastopa Rolando Lašič. Zavod je tudi upravljavec osebnih podatkov. Videonadzor se izvaja z namenom zavarovanja ljudi in premoženja na območju OŠ Rače....
Dostopnost