VABILO

na 2. redno sejo Sveta staršev Osnovne šole Rače 2017/18, ki bo v ponedeljek, 12. 2. 2018 ob 17.00

v učilnici ANG (I. nad. šole)

Predlog dnevnega reda:

 1. Pregled prisotnosti in določitev zapisnikarja
 2. Potrditev predloga dnevnega reda
 3. Potrditev zapisnika 1. redne seje Sveta staršev OŠ Rače 2017/18 in pregled izvedbe sklepov
 4. Potrditev sklepa in zapisnika 1. dopisne seje Sveta staršev OŠ Rače2017/18
 5. Imenovanje Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Rače za naslednje mandatno obdobje
 6. Imenovanje predstavnice staršev v Komisiji za sprejem otrok v Enoto vrtca pri OŠ Rače in namestnice predstavnice
 7. Aktualna problematika (vključno s poročilom ravnatelja ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja) ter predlogi in pobude iz oddelkov
 8. Poročilo predstavnikov staršev v Svetu zavoda in Aktivu svetov staršev mariborskih osnovnih šol (ASSMOŠ) ter imenovanje namestnika predstavnika v ASSMOŠ
 9. Razno

Člane Sveta staršev prosim, da se seje udeležite. Morebitno odsotnost sporočite z odgovorom na to sporočilo.

Lepo pozdravljeni! Aleksander Zidanšek,

predsednik Sveta staršev OŠ Rače 2017/18

Vabljeni na sejo:

 • člani Svetastaršev
 • ravnatelj in pomočnici ravnatelja

pdfVabilo_-_druga_redna_seja.pdf210.55 KB