Select Page

Spoštovani starši/skrbniki bodočih prvošolcev,

obveščamo vas, da bo vpis v 1. razred OŠ Rače za šolsko leto 2023/2024 potekal v prostoru svetovalne delavke (mansarda šole) v:

  • ponedeljek, 20. februarja 2023, od 8. do 14. ure,
  • sredo, 22. februarja 2023, od 13. do 18. ure.

Starši/skrbniki morate v prvi razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let (letniki 2017). Prav tako se ponovno vpišejo otroci, rojeni v letu 2016, ki jim je bilo odloženo šolanje za eno leto.

Starši/skrbniki lahko vpišete svojega otroka le na eno šolo, praviloma v osnovno šolo v šolskem okolišu v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. V drugo osnovno šolo lahko vpišete otroka v primeru, če šola drugega šolskega okoliša s tem soglaša. Če imate namen otroka vpisati na šolo izven kraja bivanja ali če načrtujete preselitev, vas prosimo, da o svoji nameri obvestite obe šoli. Vpisni list morata podpisati oba starša, zato vabimo, da se vpisa udeležita oba. Pri vpisu prisotnost otroka ni potrebna.

Lepo vas pozdravljamo.

Rolando Lašič, ravnatelj

Vpis v 1. razred 2023/24

DOKUMENTACIJA:

Soglasje prepis na drugo šolo

Vloga za prepis na OŠ Rače

Prošnja za odlog všolanja

Dostopnost