Select Page

Zapisniki:
Zapisnik 30. sestanka
Zapisnik 29. sestanka
Zapisnik 28. sestanka
Zapisnik izrednega sestanka
Zapisnik 27. sestanka
Zapisnik 25. sestanka
Zapisnik 24. sestanka
Zapisnik 23. sestanka
Zapisnik 22. sestanka

Novoletno obdarovanje otrok Enote vrtca pri OŠ Rače

UOŠS OŠ Rače je otroke in strokovne delavke Enote vrtca pri OŠ Rače presenetil z novoletnimi darili.
Upamo, da bodo otroci uživali ob delu z različnimi materiali za ustvarjanje in v igri z didaktičnimi igračami.

Nekaj utrinkov presenečenja:

 

 

 

 

 

 

 

 

Šolski sklad zbira sredstva za pomoč učencem in otrokom vrtca iz socialno šibkejših družin in obogatitev vzgojnoizobraževalnega dela in dejavnosti, ki potekajo na šoli in vrtcu. Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij posameznikov in podjetij ter organizacijo prireditev.

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, njegov mandat traja dve leti. Sklad deluje po sprejetih pravilih. Njegova naloga je bdeti nad gospodarnim in odgovornim poslovanjem sklada, skrbeti za promocijo Sklada in aktivno pridobivati donatorska sredstva.

V Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Rače so bili na 1. korespondenčni seji Sveta staršev v šolskem letu 2015/16, za obdobje dveh let (do 13. 2. 2018) imenovani:

Romana Zupančič (predstavnica šole)
Aleš Požgan (predstavnik šole)
Mateja Dovnik (predstavnica vrtca)
Marina Koren Dvoršak (predstavnica staršev)
Barbara Bradač (predstavnica staršev)
Maja Semenič (predstavnica staršev)
Barbara Jurički (predstavnica staršev)
Elektronski naslov Šolskega sklada OŠ Rače: solskiskladosrace@gmail.com

Pravilnik o delovanju šolskega sklada 2015
Pravilnik o dodeljevanju finančne pomoči
Vloga za subvencijo: Vloga za subvencijo
Vprašalnik in izjava 2016/17
Pogodba o donatorstvu OŠ Rače 2015
Načrt dela šolskega sklada 2015/16
Predstavitev dela šolskega sklada: Šolski sklad

Obdarovanje skupin v vrtcu z učnimi pripomočki: