Select Page

Nina je tipična sedmošolka, stara je 12 let in hodi v osnovno šolo Rače. Da bi izvedeli, kako poteka šolski dan, smo ji zastavili nekaj vprašanj o šoli, ki jo obiskuje, in njenem prostem času.

Nina, obiskuješ 7. razred OŠ Rače. Kakšna se ti zdi naša šola, kaj so njene prednosti in slabosti?

Šola se mi zdi povprečna. Ima dve telovadnici in sodobno opremo, ima pa tudi nekaj slabosti. Želela bi si ureditev nekaterih učilnic, ki so slabo opremljene.

Se ti zdijo naši urniki prenaporni?

Urniki so zame kar naporni. Najbolj pa me moti, da šolski avtobus ob koncu nekaterih ur ni usklajen s koncem pouka.

Na naši šoli uvajamo razširjen program (RAP). Ali po tvojem mnenju pouk to leto poteka bolj sproščeno?

Pouk je po mojem mnenju bolj sproščen. Všeč mi je, da si lahko učenci sami določamo cilje.

Večina učencev na to vprašanje odgovori negativno. Vseeno bi radi slišali tvoje mnenje. Ali rada hodiš v šolo?

Šola je včasih zelo naporna. Je pa tudi koristna, saj tam spoznaš veliko prijateljev.

Kateri predmet imaš najraje in zakaj?

Nimam najljubšega predmeta. Rada pa imam matematiko in likovno umetnost.

Ali te je kdaj zmotilo, da sta likovna in glasbena učilnica združeni?

To mi ne predstavlja ovire. Zdi se mi, da je to praktično, saj mislim, da ne potrebujemo dveh učilnic.

Ali se ukvarjaš s kakšnim športom?

Da, s plezanjem.

Misliš, da imaš zato manj prostega časa?

Mislim, da mi treningi ne omejujejo prostega časa, saj so običajno ob koncu tedna.                    

Kako preživljaš svoj prosti čas, kadar se ne ukvarjaš s športom?

Zelo rada ustvarjam in sem v naravi.

Verjetno dobiš vsak dan domačo nalogo. Koliko časa potrebuješ za domačo nalogo?

Običajno za domačo nalogo porabim pol ure. Kadar  je domača naloga zahtevnejša pa tudi več.

Nina, hvala ker si nam zaupala svoje mnenje o šoli, ki jo obiskuješ. Želimo ti veliko uspeha v šoli.

Intervju zapisala: Kaja Gorkič, 7.a